Ukoliko u slučaju prijema robe kupac ustanovi da roba nije odgovarajuća, kupac ima pravo da artikal zameni u zakonskom roku od 14 dana za drugi (osim ako su u pitanju prehrambeni proizvodi koji su podložni pogoršanju kvaliteta i sa kratkim rokom trajanja, odnosno proizvodi pod temperaturnim režimom). U tom slučaju, kada proizvod odstupa u specifikaciji, dužni smo da Vam proizvod zamenimo za ispravan, a trošak povrata proizvoda snosi kupac. Garancija ne važi u slučaju oštećenja nastalog kao posledica neadekvatnim rukovanjem proizvoda.

Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, ali samo pod uslovom da nema vidljivih oštećenja ili da nije korišćen/otvaran. Troškove vraćanja proizvoda snosi kupac, a zamena predmetnog proizvoda se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od prijema Vaše porudžbine.

Ukoliko zamena proizvoda nije moguća zbog nedostatka zaliha, dužni smo da Vam zamenimo za neki drugi proizvod po Vašoj želji uz doplatu ili vraćanje razlike novca.

Ukoliko ne postoji mogućnost zamene, dužni smo da Vam vratimo novac, a troškove povrata novca snosi Korpa Deli Market.

Za Vaše uvažene reklamacije, Korpa Deli Market, Novi Sad snosi troškove ponovne dostave na dostavljenu adresu kupca.